PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Sportschool Makoto Gym, gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51044927. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) onze website www.makotogym.nl bezoekt;

(b) zich inschrijft via een door ons georganiseerd evenement;

(c) een proefweek bij ons start;

(d) zich niet heeft afmeld voor nieuwsbrieven;

(e) lid wordt van onze sportschool via een online inschrijving of een inschrijving via ons papieren inschrijfformulier;

(f) via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) Bij het aangaan van een proefweek of lidmaatschap: naam; adres; e-mailadres, telefoonnummer(s); leeftijd; geslacht; bankrekeningnummer; gegevens over voorkeuren; eventuele gegevens in het verlengde van uw fysieke gesteldheid in het verlengde van uw veiligheid bij het sporten; gegevens over afspraken en (persoonlijke/telefonische/e-mail contacten); lidmaatschapsnummers; ingangsdatum contract; foto ter identificatie; vingerscan (bij aangaan lidmaatschap); type contract/abonnement; gegevens over persoonlijke voorkeuren; trainings-/voedingsschema’s.

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) nieuwsbrieven te verzenden

(c) onze dienstverlening te verbeteren;

(d) via automatische incasso contributie van u te innen

(e) uw veiligheid tijdens het sporten beter te kunnen waarborgen/ bij noodsituaties sneller/effectiever te kunnen handelen;

(f) (u te helpen) uw persoonlijke doelstellingen te behalen;

(g) contact met u op te (kunnen) nemen of te onderhouden;

(h) de website te kunnen optimaliseren.

 

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Nancy Ballast-Jalloh via 0541 - 72 39 80 en/of info@makotogym.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Makoto Gym.

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) Van Hoek en Partners incassoservices (bij uitblijven van betaling van de contributie)

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen